Back to Top

شماره تماس : 88532018

خانه

سیستم های پیش تصفیه آب صنعتی

فرآیند تصفیه آب صنعتی در بهینه سازی و تصفیه فرآیندهای صنعتی مبتنی بر آب استفاده می شود،پیش تصفیه آب صنعتی در تامین تصفیه آب صنعتی خوراک موثر می باشد طول عمر و افزایش راندمان در عملکرد دستگاه های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس  . بکارگیری اصول سیستم  در پروسه پیش تصفیه  آب صنعتی مناسب  در روش تصفیه آب صنعتی Insudtrial Water treatment ، نحوه بازدهی دستگاه تصفیه آب صنعتی ، طول عمر ممبرین را زیاد می کند زیرا عواملی  از قبیل  رسوب گرفتگی ، تخریب ممبرین را به حداقل می رساند و منجر به افزایش کیفیت محصول  ناشی از روش تصفیه آب صنعتی می گردد و همچنین منجر به کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری تجهیزات صنعتی تصفیه آب ، شدت جریان محصول و بازیافت محصول ناشی از سیستم تصفیه آب صنعتی کامپکت خواهد شد.

کاهش آب در صنعت کشاورزی

با كاهش میزان آب های شیرین سطحی و ذخایر زیرزمینی هر روز شاهد افزایش میزان شوری در آب های موجود در سفره های زیر زمینی هستیم. این مسئله باعث شده است كه بسیاری از باغ ها و مزارع  واقع در این مناطق با مشكل جدی كمبود آب روبرو باشند.از این رو میزان استفاده از آب شیرین كن های غشایی با ریت بالایی در حال افزایش است. به عنوان مثال در استان كرمان كه یكی از مهمترین قطب های تولید پسته در كشور می باشد شاهد هستیم كه میزان TDS آب چاه تا نزدیك به 15000 ppm بالا رفته است كه عملا امكان كاشت پسته با این آب را غیر ممكن كرده است. میزان شوری بالای آب باعث افزایش شوری خاك شده و تأثیر بسیار زیادی در بهره وری خواهد داشت. آب شیرین كن های غشایی)ممبرین( یكی از مهمترین و موثر ترین راه ها برای كاهش میزان شوری آب است كه در حال حاضر نیز در بسیاری از باغ ها و مزارع مورد استفاده قرار می گیرد. كاربرد دیگر آب شیرین كن های غشایی) اسمز معكوس( در گلخانه ها می باشد كه میزان شوری آب بسته به نوع محصول كاهش داده می شود و از این طریق راندمان تولید افزایش بسیار قابل توجهی خواهد داشت. دستیابی به راندمان تولید بالا در كنار كمترین هزینه ی عملیاتی و اولیه نكته ی بسیار مهمی است كه توجیه پذیری اقتصادی استفاده از این سیستم در بخش كشاورزی را مشخص می كند.

دیگر کاربردهای عمومی RO

1)نمک‌زدایی از آب دریا و آب لب‌شور برای تولید آب آشامیدنی. این کار در مناطق ساحلی و خاورمیانه که تهیه‌ی آب تازه مشکل می‌باشد، عمومیت زیادی دارد. 

 2) تولید آب فوق‌خالص برای صنایع میکروالکترونیک. 

 3) تولید آب با خلوص بالا جهت صنایع داروسازی. 

4) تولید آب فرآیندی برای صنایع نوشابه‌سازی و نوشیدنی ها. 

 5) فرآیند محصولات لبنی. 

 6) تغلیظ مواد شیرین‌کننده‌ی غلات 

 7) تصفیه‌ی پساب برای بازیافت مواد مصرفی در فرآیند، مانند فلزات در صنایع فلزکاری و رنگ‌های استفاده شده در فرآیند پارچه‌بافی.   

8)  بازیافت آب از فاضلاب شهری و صنعتی.

 

اسمز معکوس ( RO )

یک فن آوری مدرن در فرآیند تصفیه آب بر اساس طراحی در غشای نیمه تراوا می باشد قابلیت اسمز معکوس در تکنولوژی غشایی اسمز معکوس  ، ساخت فرایند اسمز معکوس و  روش تولید اسمز معکوس  و طراحی اجرایی و اصولی در بهره برداری اسمزمعکوس به منظور حذف  کل جامدات محلول در آب  T.D.S و یا حذف فیزیکی انواع یون ها و مانده نمک های محلول در آب ، در فرایند ها و دستگاه های صنعتی و آشامیدنی  به روش اسمز معکوس  و ساخت و تولید سیستم های اسمز معکوس که یکی از روش های تصفیه آب فیزیکی می باشد ، مورد استفاده قرار میگیرد. در روش اسمز معکوس Reverse Osmosis  فشار کاربردی اسمز معکوس بنا به شرایط آنالیز آب خام ( ورودی ) جهت غلبه بر فشار اسمز مورد استفاده قرار گرفته واین ویژگی ،به نام خاصیت Colligative  بر مبنای هدایت پارامترهای ترمودینامیکی  معرفی می گردد . اگرچه تکنولوژی اسمز معکوس و سیستم اسمز معکوس  ROیک سیستم پیچیده به نظر می رسد اما در حقیقت یک فرایند تصفیه آب ساده و کاربردی است.هدف از فرایند اسمز معکوس ( پکیج RO ) برای تبدیل آب های لب شور ، شور و آب دریا به آب آشامیدنی . تولید آب مقطر از اسمز معکوس دو مرحله ای است در واقع نمک زدایی توسط پمپ های فشار قوی سیستم اسمز معکوس Reverse Osmosis System   مورد استفاده قرار گرفته شده است.فرایند اسمز معکوس صنعتی یکی از فرایند هایی است که باعث می شود آب شیرین کن (Desalination) امکان پذیر گردد و فراتر از آن اسمز معکوس  برای بازیافت ، تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود و حتی می تواند تولید انرژی نماید

ادامه مطلب: اسمز معکوس ( RO )